Cestuj Zadarmo prvý školský deň 2.9.2020

Prvý deň v škole autobusom zadarmo
Slovenská autobusová doprava, a.s. spolu s Prešovským samosprávnym krajom pripravili pre všetkých žiakov a študentov prekvapenie na prvý školský deň.
Na všetkých linkách prímestskej autobusovej dopravy bude v stredu 2. septembra 2020 zavedená bezplatná preprava pre žiakov a študentov. Každému školu navštevujúcemu cestujúcemu bude pri nástupe do vozidla vodičom vystavený registračný cestovný lístok v hodnote 0 EUR.