Dôležité upozornenie pre cestujúcich!

Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. ako lokálny dopravca v regiónoch Poprad,Levoča a Kežmarok upozorňuje cestujúcich a zamestnávateľov na vážne plošné obmedzenie autobusovej dopravy.

Prešovský samosprávny kraj svojim opatrením zo dňa 6. 4.2020 ruší prevádzku prímestskej autobusovej dopravy (PAD) počas veľkonočných sviatkov na území celého Prešovského kraja. Posledné spoje PAD ukončia svoje jazdy vo štvrtok 9. apríla 2020 v neskorých večerných hodinách. V dňoch 10. – 13. 4. 2020 (Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok) prímestská autobusová doprava nebude vôbec premávať. Prvé ranné spoje sa na svojich trasách objavia až v utorok 14. apríla 2020. Obdobné opatrenie platí aj v Košickom kraji, týka sa preto aj autobusových spojov, ktoré zabezpečuje spol. Eurobus.

Odporúča sa preto cestujúcim – zamestnancom a ich zamestnávateľom, aby sa na takúto situáciu pripravili (zmena pracovných rozpisov, individuálne zabezpečenie dopravy, a pod.).

MHD v mestách Poprad, Levoča a Kežmarok bude premávať podľa platných mimoriadnych cestovných poriadkov.

Spoločnosť SAD Poprad, a. s. sa ospravedlňuje svojim klientom za ňou nespôsobené komplikácie.