Dotazník na zvýšenie kvality služieb v prímestskej doprave – PSK

Máte jedinečnú šancu vyplniť anonymný dotazník. Vami poskytnuté informácie nám pomôžu zvýšiť kvalitu služieb v prímestskej autobusovej doprave.

Dotazník môžete vyplniť jednoduchým spôsobom kliknutím na tento odkaz.