EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY NA PRÍMESTSKÝCH LINKÁCH

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s dopravcom SAD Poprad, a.s. sa zapoja do kampane európsky týždeň mobility a to tak, že od 16.9.2018 do 22.9.2018 bude cestujúcim, ktorí cestujú za základné cestovné poskytnutá jednotná zľava za osobitné cestovné I. 

Osobitné cestovné zverejnené na: http://sadpp.sk/tahaj/cenik_primestskej_dopravy_2.pdf