Kontakt

SAD Poprad, a.s.
Wolkerova 466
058 49 Poprad
tel.
052/7729584
sadpp@sadpp.sk

SAD Poprad, a.s. - Kežmarok
Slavkovská cesta
060 01 Kežmarok
tel. 052/4524735
sadkk@sadpp.sk
SAD Poprad, a.s. - Levoča
Popradská cesta 38
054 01 Levoča
tel. 053/4512230
sadle@sadpp.sk

Sekretariát
052/7729584
sekretariat@sadpp.sk

Doprava
052/7723568
doprava@sadpp.sk

Učtáreň
052/7728281
uctaren@sadpp.sk
Personálne
tel1: 052/4280000
personalne@sadpp.sk
Marketing
052/7723568
marketing@sadpp.sk
Informácie/predaj cestovných lístkov
052/7762555
infpoprad@sadpp.sk
Dispečing
052/7723565
dispecingpp@sadpp.sk

- Vaše pripomienky a sťažnosti ohľadom autobusov a dopravy, ako aj žiadosti na objednanie dopravy adresujte prosím na adresu doprava@sadpp.sk .

Valid XHTML 1.0 Transitional