Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Informácie o odchodoch / Predaj cestovných lístkov

Podnety / Sťažnosti

Pre všetky prevádzky

SAD Poprad a.s.

SAD Poprad, a.s. - Kežmarok

SAD Poprad, a.s. - Levoča