Manažment kvality

Manažment kvality

Predmetom činnosti SAD Poprad je poskytovanie dopravných služieb v oblasti mestskej hromadnej dopravy, prímestskej pravidelnej dopravy, diaľkovej pravidelnej dopravy a osobitnej pravidelnej dopravy a súvisiacich činnosti v oblasti údržby a opráv vozidiel. V našej spoločnosti sa kolektív pracovníkov snaží zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb s cieľom maximálnej spokojnosti našich zákazníkov s ohľadom na ochranu životného prostredia (enviromentu). Uplatňujeme prvky systému Total Quality Management (TQM) s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti, zlepšenia trhovej pozície, získania nových zákaziek a zefektívnenia vnútorných procesov. V zlepšovaní kvality v súčasnosti vidíme príležitosť na optimalizáciu, inštitucionalizovanie a formalizovanie podnikových procesov, sprehľadnenie, zjednotenie a zefektívnenie informačných tokov. Veľmi pružne reagujeme na meniace sa požiadavky našich zákazníkov a podľa ich potrieb a požiadaviek prispôsobujeme prevádzku a riadenie našich autobusov. Uvedomujeme si, že dobrá trhová pozícia a spokojnosť zákazníkov je dôležitá pri budovaní dobrého mena, ktoré je pre nás dôležité. Bude nás preto zaujímať Váš názor ohľadom kvality poskytovaných služieb našej spoločnosti, a to formou e-mailov alebo prieskumov spokojnosti zákazníkov na našich stránkach v tejto sekcii.

SAD Poprad a.s.

Máte na nás akékoľvek otázky ? Neváhajte nás kontaktovať