Nové cestovné poriadky prímestskej dopravy s platnosťou od 25.10.2020

Na základe usmernenia pre zavedenie opatrení vyžiadané objednávateľom

prímestskej autobusovej dopravy – PSK, sa od nedeľe 25. 10. 2020 mení

cestovný poriadok na linkách prímestskej dopravy č. 703405 a 706430.

 

Prehľad zmien:

 

706430/3 Kežmarok 14:30 – Červený Kláštor 15:38 – spoj nebude premávať

od 25. 10. 2020 do odvolania

 

706430/46 Červený Kláštor 15:45 – Poprad 17:38  – spoj nebude premávať

od 25. 10. 2020 do odvolania

 

703405/7 Kežmarok 17:10 – Poprad 17:43 – spoj bude premávať od 25. 10.

2020 do odvolania v nedele a štátom uznané sviatky.