O Firme

O firme

História autobusovej dopravy vykonávanej závodmi Slovenskej autobusovej dopravy – SAD (predtým Československej štátnej automobilovej dopravy – CSAD) sa začala písať v roku 1949, kedy bol tento druh dopravy, dovtedy prevádzkovaný najmä Československými štátnymi dráhami (CSD) oddelený od železničnej dopravy a delimitovaný do samostatného podniku.

Okrem CSD sa na prevádzkovaní autobusovej dopravy na Slovensku podieľala aj vtedajšia pošta a mnoho súkromných autodopravcov, ktorí boli v rámci znárodnovania tiež začlenení do CSAD. Po odstránení počiatocných problémov s nedostatkom vhodných priestorov na údržbu a garážovanie priestorov a zastaralého vozidlového parku nastal postupne rozvoj autobusovej dopravy na celom území bývalého Československa. Pred vznikom CSAD autobusová doprava plnila len doplnkovú funkciu – zabezpečenie dopravnej obsluhy oblastí bez železničných tratí, po vzniku CSAD však postupne vznikli autobusové linky prakticky do všetkých obcí na území republiky a neskôr diaľkové linky aj do zahraničia. Vo väčších mestách postupne vznikali tiež linky mestskej hromadnej dopravy.

V súčasnosti autobusovú dopravu na Slovensku zabezpečujú sprivatizované podniky SAD prostredníctvom svojich prevádzok (resp. stredísk, odštepných závodov) v jednotlivých väčších mestách. Tieto podniky zabezpečujú dopravu na prímestských a diaľkových linkách na celom území SR a na linkách MHD v mestách bez elektrickej trakcie (elektricky, trolejbusy). Tarifné vybavenie cestujúcich sa realizuje spravidla priamo v autobuse u vodiča, ktorý predáva cestovné lístky, väčšinou prostredníctvom elektronických pokladní firmy EM-TEST.

SAD Poprad a.s.

  • Modernizácia SAD Poprad a.s.

Máte na nás akékoľvek otázky ? Neváhajte nás kontaktovať