Optimalizácia liniek

Optimalizácia liniek

SAD Poprad sa neustále snaží zlepšovať služby pre našich cestujúcich. Chceme preto počuť aj názory cestujúcich, ktoré sú hybným motorom rozvoja mestskej ako aj prímestskej dopravy v Poprade. Pripomínam výrok Ing. Juraja Popluhára z DPMŽ: „Cestujúci hlasujú za svoju linku či spoj prostredníctvom cestovných lístkov. Je to najobjektívnejšie hlasovanie. To znamená, čím viac „hlasov“, tým väčšia možnosť rozšírenia ponuky dopravného spojenia. Naopak, čím menej „hlasov“, tým väčšia šanca na zrušenie.“ Upozorňujeme preto cestujúcich, aby si od vodiča vždy žiadali cestovný lístok, pretože žiadny záznam v pokladni znamená drobné pre vodiča navyše, avšak aj zrušenie spoja pre neefektivitu. Cestovný lístok vlastne znamená hlasovací lístok pre svoj spoj, nepodceňujte to, žiadajte si od vodiča a následne skontrolujte si svoj cestovný lístok SAD Poprad má snahu spolupracovať s nezávislými organizáciami na optimalizácii liniek mestskej a prímestskej dopravy tak, aby sme vyhoveli stále meniacim sa požiadavkám cestujúcej verejnosti. K správnej optimalizácii však potrebujeme pomoc aj cestujúcich, a to formou pripomienok k linkám a spojom, v ktorých cestujú. Vyplnením doleuvedeného formulára s opísaním problému napr. nevyhovujúci čas odchodu (príchodu), preplnenosť, cena spoja a iné názory a postrehy nám pomôžu pri optimalizácii liniek. Našou snahou je, aby preprava našimi autobusmi bola bezpečná a spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá. Optimalizácia liniek a spojov by mala pomôcť k zvýšeniu štandardu cestujúcej verejnosti a tým aj zvýšenie spokojnosti zákazníkov, ktorí budú spokojnejší s našimi službami. Budeme sa snažiť každú pripomienku zahrnúť do pripravovaného projektu optimalizácie liniek.

SAD Poprad a.s.

Máte na nás akékoľvek otázky ? Neváhajte nás kontaktovať