Oznam – Posilová linka počas akcie „Príchod Mikuláša“