Plán dopravnej obslužnosti mesta Poprad

Mesto Poprad v súčasnosti spracúva Plán dopravnej obslužnosti mesta Poprad. Ide o strategický dokument mesta – ktorý je zameraný na zlepšenia efektívnosti a hospodárnosti mestskej hromadnej dopravy v meste. Pre potreby tohto dôležitého dokumentu a na doplnenie k už získaným informáciám z dopravno-sociologického prieskumu realizovaného v roku 2017 preto samospráva vyzýva obyvateľov mesta na vyplnenie dotazníka pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Poprad. Cieľom dotazníka je zistenie požiadaviek občanov (cestujúcich, ale aj občanov, ktorí MHD Poprad nevyužívajú) na kvalitu služieb a ich dôležitosť. Získané výsledky a závery budú slúžiť ako jeden z podkladov pri vypracovaní Plánu dopravnej obslužnosti mesta Poprad a zároveň budú podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v MHD Poprad. Odpovede na všetky otázky budú spracované v prílohovej časti Plánu dopravnej obslužnosti Poprad. Dotazník je dostupný na nasledujúcom linku: https://goo.gl/forms/r1oJX7nbNDR8AibA2 .