Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa  o z n a m u j e  cestujúcej verejnosti, obciam, mestám, školám, zamestnávateľom, že dňom 1. 8. 2019 je možné prostredníctvom zmluvných dopravcov alebo Prešovského samosprávneho kraja, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020, t. j. na obdobie platnosti od 15. 12. 2019 do pravdepodobne 12. 12. 2020. Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. konkrétnym spojom č.: ……… na konkrétnej linke č.: …………………… viď vzor v prílohe. Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 30. 9. 2019. Viac informácii nájdete v prílohe, ktorú si môžete stiahnuť.