Prehľad zmien na linkách MHD od 1. 1. 2019

Linka MHD č.4

  • Spoj č.28 s odchodom zo zastávky Matejovce,Lidická o 15:11 hod. bude posunutý o 5 minút neskôr. Dôvodom je požiadavka zamestnancov Nemocnice.

  • Spoj č. 45 s odchodom zo zastávky Nové mesto, Juh III. o 8:30 hod. – priradenie novej značky, ktorá cestujúcim vo vývesnom cestovnom poriadku zjednoduší prehľad o trase spoja. Odchod spoja sa nemení!

Linka MHD č.5

  • Spoj č.1, 13, 17, 19, 21 – priradenie novej značky, ktorá cestujúcim vo vývesnom cestovnom poriadku linky zjednoduší prehľad o trase spoja. Odchody spojov sa nemenia!

  • Spoj č. 2, 6, 8, 12, 14, 20, 22 – priradenie novej značky, ktorá cestujúcim vo vývesnom cestovnom poriadku zjednoduší prehľad o trase spoja. Odchody spojov sa nemenia!

Ostatné linky MHD Poprad sú k 1. 1. 2019 bez zmeny!