Prímestská autobusová doprava – Zmeny od 01. 01. 2021

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a poklesom využívania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou pristupuje s platnosťou od 1. 1. 2021 k zníženiu výkonov objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2021.

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, zverejňuje linkové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 1.1.2021 na stránke cestovných poriadkov.