Reklamácie / Sťažnosti

Vážení cestujúci,
poskytujeme Vám priestor pre vyjadrenie Vašej reklamácie alebo sťažnosti spojenej s poskytovaním služieb spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť.

Reklamáciu alebo sťažnosť môžete podať:

  • písomne prostredníctvom pošty na adresu Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 059 49 Poprad
  • odovzdať osobne na sekretariáte spoločnosti
  • elektronickou formou na e-mailovú adresu staznosti@sadpp.sk
  • elektronickou formou pomocou online kontaktného formulára na tejto stránke

Žiadame Vás o uvedenie čo najpresnejších údajov, aby Vami zaslané podnety boli čo najobjektívnejšie prešetrené.
Na Vašu sťažnosť Vám odpovieme v čo najkratšom čase.

Na stiahnutie

Formulár
Reklamačný poriadok

Online kontaktný formulár