Podnety / Sťažnosti

Vážení cestujúci,


poskytujeme Vám priestor pre vyjadrenie Vášho podnetu, alebo sťažnosti spojené s poskytovaním služieb spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť.

Podnet, alebo sťažnosť môžete podať:
- písomne prostredníctvom pošty na adresu Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 059 49 Poprad
- odovzdať osobne na sekretariáte spoločnosti
- elektronickou formou na e-mailovú adresu doprava@sadpp.sk

Žiadame Vás o uvedenie čo najpresnejších údajov, aby Vami zaslané podnety boli čo najobjektívnejšie prešetrené.
Na Vašu sťažnosť Vám odpovieme v čo najkratšom čase.

Na stiahnutie:
Formulár

Valid XHTML 1.0 Transitional