Zmena cien cestovného od 1.8.2019

Vážení cestujúci:

Dňa 1. augusta 2019 vstupuje do platnosti nový prepravný poriadok, ktorého súčasťou je aj zmena tarify. Nový prepravný poriadok je k dispozícii na vyžiadanie v každom vozidle u vodiča autobusu. V elektronickej forme ho nájdete v plnej verzii na tomto odkaze: http://sadpp.sk/wp-content/uploads/2019/07/Prepravný-poriadok-a-Tarifa-SADPP-01-08-2019.pdf

Nové prepravné podmienky s účinnosťou od 1.8.2019 sú výsledkom postupných krokov Prešovského samosprávneho kraja v integrácii dopravy. Po tomto termíne budú pre cestujúcich rovnaké podmienky prepravy u každého dopravcu v PSK (SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad).