Zmena CP od 1.5.2019

Oznamujeme cestujúcim, že od 1.5.2019 dochádza k zmene cestovných poriadkov na týchto linkách prímestskej dopravy:
703411, 703412, 703413, 703417, 703422, 704402, 704403, 704407, 704409, 704414, 704418, 704422, 706405, 706406, 706420 a 706422