Cestovné poriadky (Náhradné)

UPOZORNENIE:

Prímestská autobusová doprava
Od 01.06.2020 do 30.06.2020 sú na linkách prímestskej autobusovej dopravy na základe požiadaviek zriaďovateľov škôl doplnené školské spoje na dopravy žiakov do/zo škôl.
Prímestská doprava je naďalej vedená v režime školských prázdnin.

Mestská hromadná doprava
Od pondelka 01.06.2020 sa obnovuje pôvodný – bežný režim MHD v meste Poprad, Kežmarok a Svit,
MHD v Levoči premáva v osobitnom režime.

Všetky informácie a aktuálne ochranné opatrenia v rámci Koronavírusu nájdete na webovej adrese sadpp.sk/koronavirus

Aktuálne cestovné poriadky nájdete od 01.06.2020 na hlavnej stránke cestovných poriadkov.