Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF

Cenník vstupov
na AS – PP, KK, Svit

Platí od 01.05.2021 (PDF)

Podmienky využívania
priestorov na AS – PP, KK, Svit

Platí od 31.08.2020 (PDF)

Prepravný poriadok
SAD Poprad

Platí od 01.05.2021 (PDF)

Obchodné podmienky
SAD Poprad

Platí od 01.02.2012 (PDF)

Tarifa
SAD Poprad – PSK

Platí od 01.08.2019 (PDF)

Tarifa
MHD Poprad

Platí od 01.05.2021 (PDF)

Tarifa
MHD Svit

Platí od 01.12.2019 (PDF)

Tarifa
MHD Kežmarok

Platí od 01.10.2015 (PDF)

Tarifa
MHD Levoča

Platí od 25.06.2015 (PDF)