Bežný (školský) režim na linkách prímestskej autobusovej dopravy

Úrad Prešovského samosprávneho kraja ukončuje dočasné obmedzenie cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy. S platnosťou od 19. 04. 2021 bude preto doprava na všetkých prímestských linkách vedená v dňoch školského vyučovania, s výnimkou vybraných posilových spojov.

S cieľom spravidelnenia odchodov, zlepšenia nadväzností spojov a zreálnenia doby jazdy dochádza na vybraných linkách aj k posunu odchodov spojov.

Aktualizované cestovné poriadky nájdete tu.